JMS Demolition ApS

Som rådgivnings- og servicevirksomhed er det JMS Demolition`s opgave at levere rådgivnings- og serviceydelser til såvel offentlige og selvejende institutioner, virksomheder og private personer i form af miljørådgivning og serviceydelser inden for miljøopgaver som asbest sanering, sanering og fjernelse af skimmelsvampe og PCB i bygninger og bygningsdele.