Blysanering

Hvor kan du finde bly i byggemateriale?

Forekommer der bly i byggemateriale, så går det under betegnelsen metallisk bly. Også kaldet bly i ren form. Det kan desuden eksistere som blyforbindelse, hvor det binder til andre materialer i fx maling og plastik. Siden d. 1 november 2007 har al bly i Danmark været forbudt i byggeri.

Førhen blev metallisk bly og blyforbindelser specielt brug i disse byggematerialer:

  • Taginddækninger med metallisk bly
  • Termoruder, hvor kantforseglingen har indeholdt metallisk bly. Er løbende blevet udfaset siden 1970 og skiftet ud med aluminium
  • Maling med blyforbindelse. Specielt blyhvidt har været meget brugt grundet den dækkende funktion, der sammen med linolie gav en slidstærk og modstandsdygtig maling. Blyhvidt blev primært brugt på træ, vægge og lofter. Blymønje brugt meget på bl.a. skibe. Et orangerødt materiale, som i kombination med linolie dannede en stærk blysæbe, som er meget modstandsdygtig over for vindforhold og tilmed har en rustbeskyttende effekt.
  • Plastindustrien har brugt tilsætningsstoffer, som har været blyholdige
  • Flere erhverv som bilindustri, bilværksteder, støberier og industrilakering har været i berøring med blymaterialer

Hvis du har mistanke om byggematerialer med bly eller blyforurening, er det altid en god ide at kontakte en professionel fagmand med forstand på blysanering. Hos JMS Demolition er vi altid behjælpelige med at lave blyanalyser og blysanering samt rådgivning om hvordan du håndterer bly.

Er bly sundhedsskadeligt?

Metallet bly kan sammensættes på mange kemiske måder. Alt afhængig af, hvilken sammensætning bly har, kan det have alvorlige miljømæssige konsekvenser samt sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker. Bly bliver optaget i menneskekroppen igennem mund, næse, slimhinder og huden. Hvis du udsættes for bly over en længere periode, kan det give alvorlige skader. Du kan miste evnen til at danne røde blodlegemer og derved få blodmangel. Andre alvorlige konsekvenser af blyforgiftning er: nyreskader, fosterskader og nedsat forplantningsevne.

Blysanering

Ved blysanering er det et krav fra myndighederne og Arbejdstilsynet, at nedbrydning og renovation bliver registreret. Det sørger JMS Demolition altid for ved alle blysaneringsopgaver.

Der findes flere typer nedrivning ved blysanering. Det kan være afskrabning eller afbrænding, opskæring af væg med skærebrændere og nedrivning af gamle anlæg som fx støberiovne.

Prøvetagninger og analyse af metallisk bly

Hos JMS Demolition udfører vi prøvetagninger ved mistante om blyindholdige byggematerialer.

Vi kalder det for materialeprøver. Prøverne sendes til analyse på laboratorium. Farven på metallisk bly ses ofte som grå eller mat. Strukturen er både tung og blød. Blymaling er for det meste påført i et tynd lag på væggen. Det kan derfor være en udfordring at få samlet en korrekt prøve. For at få nøjagtige analyseresultater fra laboratoriet kræver det omkring to gram maling uden rester fra underoverfladen. Vægten af blyindholdet fra materialeprøven bliver bestemt på laboratoriet, og blyprocenten kan afvige, hvis det underliggende materiale indgår prøven.

Der findes også andre analysemetoder af metallisk bly, som vi hos JMS Demolition ikke benytter os af, da vi mener laboratorieanalyser giver et meget grundigt svar.

Der eksisterer teknikker, hvor der foretagets målinger udført med håndholdt måleudstyr. En såkaldt røntgen-laserpistol (XRF måler). Pistolen måler direkte på overfladen af enten maling eller beton, om indholdet af bly overskrider grænseværdierne.

Det er altid en god ide at supplere en XRF måling med en materialeprøve. Der findes også metoder, som er specielt brugt i malebranchen. Væggene bliver testet for blyindhold ved at påføre 8 % natriumsulfid, hvor området bagefter bliver mørkt. Metoden er usikker og derfor bruges den normalt kun til fastlæggelse af, om malingen har en høj blykoncentration.

Derfor anbefaler JMS Demolition altid en grundig blyanalyse, hvor byggematerialet sendes til laboratorieanalyse. Indeholder materialeprøven fra laboratoriet store mængder bly, skal der foretages blysanering. Når vi udfører blysanering bliver malingen afrenset og alle partikler fjernes. Malingen bliver fjernet ved slibning og sandblæsning. Det kræver helt specielt sikkerhedsudstyr og luftsystemer. Blymaling udgør en sundhedsskadelig risiko, når det støver eller bliver båret igennem luftveje, hvor det er muligt at indånde. Derfor skal professionelt udstyr benyttes.

Påklædning til blysanering

Ved blysanering overholder JMS Demolition altid de krav og sikkerhedsregler, som Arbejdstilsynet og myndighederne kræver. Går saneringsopgaven ud på at fjerne metallisk bly, bruger vores sanitører altid beskyttende handsker, som er støvtætte og med høj slidstyrke.

Forekommer arbejdet med blysanering støvende, bliver der benyttet gummihandsker med mulighed for tilslutning til hvid overtræksdragt og åndedrætsværn. Arbejdsopgaverne kan i den forbindelse være afslibning af blyholdig maling på overflader som beton.

I forskellige blysaneringsopgaver kan sanitøren komme i kontakt med våde omgivelser. I de tilfælde benyttes orange drager med mulighed for tilslutning til fødder og hænder.

Når vi arbejder med blysanering skal processen være støvfri. Derfor bruger vi lokaludsugning og lukkede anlæg for at undgå den farlige spredning af blystøv.

Deponering af giftig bly

Efter endt blysanering skal al farlig affald specialhåndteres. Hvis blyindholdet overskrider mere end 2.500 mg/kg som faststofindhold, skal det meldes til kommunen og deponeres på korrekt vis. Hvis blyindholdet ligger under 2.500 mg/kg vil kommunen anvise til en lokal miljøstation. Hvis et blyindholdigt materiale skal genanvendes som fx beton, så skal det først gennemgå en grundig blysanering, hvor al gammel maling og blyrester fjernes. I Danmark har vi ret til at genbruge genanvendelige affaldsfraktioner. Derfor skal beton og fx tegl være rene og fri for skadelige stoffer for at undgå miljøskade på grundvand og jord, men også sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker. Er du i tvivl om, hvordan du skal deponere blyaffald? Hos JMS Demolition står vi altid klar med grundig rådgivning og udfører naturligvis også blysanering og analyser af bly for dig.