Skimmelsvampe sanering

Hvad er grunden til at skimmelsvamp opstår i bygninger?

Skimmelsvamp er en mikroorganisme, som lever udenfor i naturen. Det er almindeligt, at der findes skimmelsporer naturen, som vi kan slæbe med ind i huse under vores fodtøj.

Når JMS Demolition foretager mikrobiologiske analyser af byggemateriale, kan der være tegn på skimmelsvamp, uden at det betyder, at der vokser skimmelsvamp i dit hus. De målbare svampespore kan sagtens stamme fra naturen, som er kommet ind i indeklimaet, hvis ventilationsanlægget er beskidt eller huset er smudset og fuld af støv. Derfor er det en god ide, at rådføre sig med et professionelt firma til at få udført skimmelmålinger og bagefter, hvis nødvendigt, skimmelsanering.

Skimmelsvamp lever bedst på organiske materialer, eller materialer som har en overfalde med en relativ fugtighed over 75 procent. Hvis fugtigheden ligger omkring 90-95 procent, vil der skabes grobund for kraftig vækst af skimmelsvamp. Skimmelsvampe vokser godt ved høje temperaturer og kan ikke gro, hvis temperaturen kommer under fem grader.

Fornemmer du en høj fugtighed i bygningen, så vil det betyde, at der er et dårligt indeklima og dermed øget risiko for udbrud af skimmelsvamp, som du skal være opmærksom på.

Der findes mange årsager til skimmelsvamp. En af grundene kan være en utæt klimaskærm på huset, hvor regn og sne kan trænge igennem murværk, vinduer og utæt tag. Gamle huse med dårlig isolering eller fugtig jord, som huset er bygget på kan medvirke til, at fugten

trænger ind til husets sokkel og fundament, og danner skimmelsvamp. Hvis der sker brister på vandrør, afløb eller baderum, hvor vand kan trænge ned i gulvet og væggene kan det også give skimmelsvampangreb. JMS Demolition er eksperter i at kortlægge skaden af skimmelsvamp og udføre skimmelsanering på både privatbygninger og offentlige insitutioner.

Hvordan opdager du skimmelsvamp?

Du kan først og fremmest holde øje med forekomst af dårlig lugt i rummet. Den mugne lugt kan være en god indikator for at afsløre skjult skimmelsvamp i bygninger. Skjult skimmelsvamp kan eksistere i vægge med hulrum, lukkede tagrum og i underlag til gulvbeklædningen. Det kræver ofte en skimmelsanering for at få afklaret, om den skjulte skimmelsvamp er farlig, og skal fjernes.

Synlige fugtskjolder i bygninger kommer ofte til syne, hvis der er sket en brist i klimaskærmen. Hold især øje med kælder, tagrum, facaden, afløb og vinduer. Fugt kan også gro på vægge, hvis der er dårlig udluftning i rum, hvor væggene er dækket med møbler og klædeskabe, som holder på fugten og derved skaber grobund for svampevækster.

Det er en god ide at holde øje med dug eller kondens på ruder og fliser. Hvis væggene er meget kolde og lettere fugtige, kan der være tale om en kuldebro og dårlig isolering, som skaber skimmelsvamp. I våde rum som badeværelse, bryggers og køkken skal du holde øje med rør, afløb, fliser og gamle vinylgulve for at undgå skimmelsvamp.

Hvilke gener kan skimmelsvamp give?

Hvis du opholder dig i et hus eller en institution med skimmelsvamp, kan der være flere gener som kan påvirke dit helbred. Personer, som i forvejen er ramt af astma og allergi er særligt udsatte for irritation, når de opholder sig i bygninger med skimmelsvamp.

Symptomer kan være irritation i øjne, næse og luftveje. Hosteanfald, hududslæt og hovedpine. Nogle oplever også svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær.

Skimmelsanering udføres af JMS Demolition

Før der kan foretages en behandling af skimmelsvamp er det vigtigt at identificere, hvor skimmelsvampen befinder sig. Det er et lovkrav fra Statens Byggeforsikring at udføre skimmelsanering, hvis 0,25 kvadratmeter i en bygning har synligt udbrud af skimmelsvamp

og 3 kvadratmeter skimmelsvamp er skjult bag vægge og beklædning.

Bestiller du JMS Demolition til at fjerne skimmelsvamp, så er det din garanti for at få udført skimmelsanering af uddannede sanitører. Vi hjælper både private boligejere og offentlige institutioner med rådgivning, måling og skimmelsanering.

Processen ved skimmelsanering

JMS Demolition starter saneringsarbejdet med en grundig analyse af bygningen, før vi vurderer hvilke byggematerialer og dele, som er ramt af skimmelsvampe og bør behandles.

Vores analyser dækker over forskellige målinger fugt og test for skimmelsvampe. Derfor tilbyder vi altid individuelle tilbud på skimmelsanering. Vores skimmelsanering sikrer at lugtgener forsvinder, og at bygninger bliver efterladt helt skimmelfrie.

Handlingsplan for skimmelsanering

Før skimmelsanering går i gang, udfører JMS Demolition en samlet handlingsplan for hele projektet. Handlingsplanen afdækker, hvordan fugtproblemerne, og al væksten af skimmelsvamp skal afrenses og fjernes. Handlingsplanen vil også beskrive, hvordan der sikres imod fremtidig skimmelsvampeangreb.

Opgaver der skal udføres før skimmelsanering:

Alt løst inventar i det rum, som er angrebet af skimmelsvamp, bliver fjernet. Hvis skimmelsvampen har spredt sig til møbler, skal de afrenses. Er skimmelangrebet er så kraftigt, at møbler og andet materiale ikke står kan afrenses, skal det bortskaffes. Hvis møblerne er skimmelfrie, skal de fjernes fra området som skal skimmel saneres, så de ikke bliver påvirket af saneringsarbejdet. Det er vigtigt at alle materialer, som ikke skal behandles bliver afskærmet, så skimmelsporer ikke bliver spredt. For at undgå skimmelsporer bliver der opsat specielle luftrensere med effektive hepa filtre.

Mycometermålinger til foranalyse

Før skimmelsanering laver vi en række prøver. JMS Demolition bruger ofte mycometermålinger til at afklare, om der er tale om skimmelsvamp, Metoden er hurtig og effektiv, og JMS er certificeret I analyse af Mycometer prøver. Svar resultaterne bruges til at vurdere omfanget af skimmelsvampe angrebet. Bagefter kan vi vurdere, hvilken metode vi skal bruge for at fjerne skimmelsvampen.

Skimmelsvampbehandling med enten Protox afrensning, eller Tørdamp

Når vi skal fjerne skimmelsvamp kan vi benytte en Protox afrensning. Først sørger vi for, at der er fri adgang til det område, hvor skimmelsvampen sidder. Det betyder, at vi fjerner forsats vægge eller andre byggematerialer for at blotlægge skimmelsvampene, Derefter støvsuger vi alle flader grundigt, så løst Biomasse fjernes.

Støvsugerne vi bruger har et pollenfilter, som opsamler så mange svampesporer fra materialets overflade som muligt, herefter behandler vi overfladerne med Protox produkterne Hysan eller Biox, disse produkter efterlader ikke skadeligt rest kemi til indemiljøet.

Tørdamp er en anden saneringsmetode dog med samme forarbejde som ved Protox afrensning. Tørdamp er overophedet vand som er 180 grader varmt damp, som opkoger skimmelsvampene. Skimmel biomassen aftørres med en microfiber klud som sidder på damp mundstykket disse klude skiftes efter behov. Dette er en fuldstændig kemi fri proces, også under udførelsen, dog er tørdamp afrensning en mere tidskrævende rensemetode, men kan opnå samme resultater som Protox metoden, prisen er ca. Den samme

Håndtering af områder efter skimmesanering:

Når skimmelsanering er overstået, så sørger JMS Demolition for en grundig rengøring.

Efter saneringsarbejde er området klart til at tømrere eller andre fagmænd kan overtage og færdiggøre byggearbejdet, så rummet kan blive etableret på ny.

Før renoveringsarbejdet begynder, sørger JMS Demolition for at lave målinger med mycometer. Der gør vi for at vurdere om alle flader er helt fri for skimmelsvamp. Mycometermålingerne bliver nedskrevet i en rapport, der dokumenterer at alle de angrebne byggemateriale er fri for skimmelsvamp efter sanering, og at området er klar til at blive benyttet igen.

Skimmelsanering af fugtskader

Det kan være rigtig svært at opdage fugt, som langsomt trænger ind i en bygning.

Hvis der sker en fortætning af luftens vanddamp, så vil der komme kondens på overflader som malede og tapeserede vægge. Ved længerevarende kondens kan det i værste fald skabe skimmelsvamp. Hvis der opstiger grundfugt fra jorden, så vil det igennem lang tids påvirkning give udfald som skimmelsvamp og råd, som påvirker indeklimaet.

Oplever du fugt, råd eller skimmelsvamp i dit hjem?

Uforpligtigende tilbud!

JMS Demolition giver gerne et tilbud på din sag, et tilbud hos os er ganske gratis!